messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประกาศเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศ เรื่องการชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด เรืองการสำรวจป้าย เพื่อปรับปรุงข้อมูลในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศ การจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอก เพื่อแต่งตั้ง (จ้าง) เป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอก เพื่อแต่งตั้ง (จ้าง) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 503
find_in_page ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
แผนที่แม่บทที่แสดงแนวเขตการปกครองและรูปแปลงที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2