messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
info แบบประเมิน IIT 2566
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT 2566)
ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)
QR Code